Kateketika II.

A Kateketika II. tantárgy leírása

 

Első evangelizáció és korosztály katekézis (elmélet)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatót az egyes korosztályok általános jellemzőivel. Az értelmi, érzelmi és a vallásos fejlődés jellemzőiből kiindulva módszertani szempontokat fogalmaz meg, melyeket a katekéta a nevelés során figyelembe kell vegyen. A tematika felkészíti a hallgatót a gyakorlati alkalmakra, ahol a hospitálások során az itt elsajátított korosztályi ismereteket, a módszertani elemeket és az elméleti alapokat együtt hasznosíthatja.

 

Oktató: Serfőző Levente

Tanév: 2016/2017

Szemeszter: tavaszi

Órarendi időpont: minden héten, hétfő 11:15 – 12: 45

Kredit: 2 kredit

Hallgatók köre: a főiskola II. évfolyamos hallgatói

 

Tematika:

 1. Az első evangelizáció folyamata, szakaszai és elemei
 2. Kisgyermekek katekézise. Módszertani alapok
 3. A serdülő korosztály katekézise: korosztályi jellemzők és módszerek
 4. A fiatal korosztály jellemzői és katekézisének módszertana
 5. A felnőttek katekézise. Módszertani alapok, útmutatás és javaslatok

 

A kurzus teljesítése:

A kurzus teljesítése a vizsgaidőszakban szóbeli kollokviummal történik.

A félév során öt (rövid) zárthelyi dolgozat lesz (02.27., 03.13., 03. 27., 04.24., 05.08.) A zárthelyi dolgozatok megírása minden (a kurzusra jelentkezett) hallgató számára kötelező!

A félév során az egyház ide vonatkozó dokumentumai közül, valamint a kurzus tematikájához kapcsolódó cikkekről beadandó dolgozatot kell készíteni. Az előre megadott témákra 2017. február 13-án, hétfőn lehet feliratkozni.

Leadási határidő: 2017. május 8. 11:15 órakor kezdődő óra alkalmával.

A beadandó dolgozat választható témái:

 1. A kérügma bibliai alapjai és jelentősége napjainkban.
 2. Az Evangelii Nuntiandi apostoli buzdítás evangelizációs stílusának kifejtése.
 3. Az Evangelii Gaudium egyházképe. Milyen evangelizációs mentalitásról ír Ferenc pápa?
 4. A 2007-2017. között a missziós világnapra írt pápai üzentek tematikus bemutatása. Milyen lényeges lépések szükségesek napjainkban, a missziós szolgálatban?
 5. A 2006-2016. között az Ifjúsági világnapra írt üzenetek tematikus bemutatása. Mire buzdítják a fiatal generációt az egyes levelek?
 6. Ecclesia in Europa apostoli buzdítás egyház és plébánia/közösségképe. Melyek a megújulás szempontjai?
 7. Pastores dabo vobis apostoli buzdítása mit ír a pap pasztorális és kateketikai felkészüléséről és feladatairól? Ha szükséges, akkor egészítsd ki más forrásokkal is.
 8. Familiaris Consortio apostoli buzdítás tanítása szerint milyen nevelői és evangelizációs feladata van a családoknak?
 9. A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában, valamint A papi élet és szolgálat direktóriuma dokumentumok milyen – a lelkipásztorokat érintő – evangelizációs és pasztorális feladatokról beszélnek?
 10. A Catechesi tradendae apostoli buzdítás módszertani irányelvei.
 11. Mit tanít a Christifideles Laici apostoli buzdítás a világiak evangelizációs szerepéről?
 12. Hogyan látja a fiatalok kultúráját és világát A Fiatalok etikája könyvében Carlo FIORE[1]? Az olvasottak fényében milyen evangelizációs stílus/eszközök szükségesek? Legalább öt téma kiválasztásával fejtse ki a kért témát. Milyen javaslatokat tudna megfogalmazni az ifjúságpasztoráció számára?
 13. Mutassa be az új evangelizáció fogalmát, mai jelentéstartalmát. A témához kapcsolódó bibliográfiát a kurzus vezetőjével egyeztesse.
 14. Kérem mutassa be Jean – Marie Petitclerc, Beszéljünk a gyermekeknek Istenről, Don Bosco Kiadó, Budapest 1998. negyedik részének módszertani tanítását.
 15. Ferenc pápa, Ölellek benneteket! Beszédek fiatalokhoz, Jezsuita Kiadó, Budapest, 2014. c könyből az 1., 4., 5., 9., 14., 16., 22., 27., 28. részek elemzése. Milyen tanácsokat fogalmaz meg a Szentatya? Ezekből kiindulva, milyen szempontokat fogalmaznál meg te a magyar ifjúságpasztoráció számára?
 16. Jorge Mario Bergoglio, Isten a városban, Korda, Kecskemét, 2013. A könyv részletes bemutatása! Kérem mutassa be a könyv tanítása alapján, hogy milyen módszertani irányelveket javasolna a hitoktatás és/vagy az ifjúságpasztoráció számára!

[1] FIORE Carlo, A fiatalok etikája, Don Bosco Kiadó, Budapest 2002, pp. 63-150.

A beadandó dolgozat módszertani követelményei:

 • Betűtípus: Times New Roman
 • Betűméret: 12
 • Sorköz: 1,5
 • Terjedelem: min. 3-max. 5 oldal.
 • A témák kiválasztása: 2017. február 13. és 20-án, az óra keretében történik.

Április 24-től alkalmanként kerülnek bemutatásra a választott témák. Időben 10 perc áll mindenki rendelkezésére. A téma bemutatása legyen lényegre törő, kreatív és követhető, ppt készítése és használata kötelező. Feleljen meg a feladatnak! Az időpontokra való feliratkozás 2017. február 27-én, hétfőn az óra keretében lehetséges.

 

Irodalom

Kötelező irodalom: KESZELI Sándor: Első evangelizáció és korosztály katekézis. Módszertani útmutatások és javaslatok (jegyzet, amely az oktatótól kérhető!).

Ajánlott irodalom: MKPK – Országos Hitoktatási Bizottsága, Magyar Kateketikai Direktórium, Szent István Társulat, Budapest 2000. Elérhető az alábbi linken.

Share