Tovább az eszköztárra

Kateketika III.

 

A Kateketika III. tantárgy követelménye

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK:

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2019/2020
 • Szemeszter: őszi
 • Dinamikus tanterv szerint: félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Órarendi időpont: minden kedd 15:35 – 17:05
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek. A félév felépítése a „Tematika” részben található.

 

A kurzus teljesítése:

 • A tematikában jelzett gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A Kateketikai Iroda által szervezett Lelkinapokon való részvétel, óravázlat és reflexió készítése;

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.

 

Tematika:

 1. alkalom – 2019. 09. 19.: Tájékoztató a kurzusról, a teljesítésben kért formanyomtatványok bemutatása.
 2. alkalom – 2019. 09. 26.: A 09. 25.-én lezárt jelentkezések véglegesítése, átbeszélése
 3. alkalom – 2019. 10. 03.: A lelkinapok vázlatainak bemutatása a tanórán I.
 4. alkalom – 2019. 10. 10.: A lelkinapok vázlatainak bemutatása a tanórán I.
 5. alkalom – 2019. 10. 17.: Gyógypedagógia az oktatásban: SNI-s gyerekekkel a hittanóra – tények, tévhitek, lehetőségek.
 6. alkalom – 2019. 10. 24.: Lelkinap-tervezetek véglegesítése
 7. alkalom – 2019. 11. 07.: Játék a hittanórán
 8. alkalom 2019. 11. 14.: Fegyelmezés a hittanórán
 9. alkalom – 2019. 11. 21.: Nehezen kezelhető gyerekek
 10. alkalom – 2019. 11. 28.: Érdeklődés fenntartása az órákon, játékok minden alkalomra I.

 

Fontos dátumok:

 • 09. 25., szerda 23:59-ig: Kapcsolatfelvétel a hospitálást vezető tanárral
 • 10. 01., hétfő 23:59-ig: Jelentkezés a lelkinapokra.
 • 10. 10., csütörtök 23:59-ig: A Lelkinapok első tervezetét elküldeni a megfelelő nyomtatványon a katgyak@gmail.com címre.
 • 10. 24., csütörtök 23:59-ig: A Lelkinapok tervezetének javított, végleges változatának elküldése.
 • 12. 06., csütörtök 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a katgyak@gmail.com címre.
 • 12. 13., csütörtök 10:00-10:45: a beküldött dokumentumok kinyomtatott példányának átadása az oktatónak.

 

Beadandó feladatok a kurzus teljesítéséhez:

 

A beadandó dokumentumokat 2019. 12. 06., péntek 23:59-ig kell e-mailben kell elküldeni a katgyak@gmail.com címre!

 

 • Hospitálási naplók (gépelve!) amely az oldal alján letölthető,
 • Hospitálási formanyomtatvány (szkennelve!), amely az oldal alján letölthető,
 • Reflexió a lelkinapokról (gépelve, min. 1 oldal/lelkinap, Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt).

 

Minden dokumentumot kinyomtatva elhozni, és az oktatónak átadni: 2019. 12. 06., péntekig van lehetőség!

 

Minden hallgató köteles vizsgaalkalmat felvenni és azon megjelenni a vizsgaidőszakban, amely során az oktatóval történő, a beadott dokumentumok alapján történő értékelés során kerül beírásra a vizsgajegy.

 

Teljesítendő órák:  Iskolai hittan   Plébániai hittan        Lelkinap
    Világi hallgatók          13 óra              2 óra       2 alkalom
           Kispapok           13 óra              2 óra       2 alkalom

 

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente, Szűcs Klára
 • Oktató e-mail címe: katgyak@gmail.com
 • Tanév: 2019/2020
 • Szemeszter: őszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 5. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek. A félév felépítése a „Tematika” részben található.

 

A kurzus teljesítése:

 • A tematikában jelzett gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A félév utolsó előtti óráján a félévben elsajátított ismeretekből történő rövid teszt megírása legalább elégséges (2) osztályzatra.

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2019. 12. 06., péntek 23:59-ig: Hospitálási napló (amely ezen oldal alján letölthető),
 • 2019. 12. 06., péntek 23:59-ig: Hospitálási formanyomtatvány (igazolás, amely ezen oldal alján letölthető),

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)

 

Teljesítendő órák:  Iskolai hittan

Plébániai hittan

Levelezős hallgatók 13 óra

2 óra

 

 

Letölthető formanyomtatványok:

 

Etikai követelmények

Hospitálási formanyomtatvány

Hospitálási napló MINTA (hosszú)

Hospitálási napló

Hospitálási napló_üres

Share