Kateketika IV.

A Kateketika IV. tantárgy követelménye

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente
 • Oktató e-mail címe: kateketakor@gmail.com
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Órarendi időpont: minden kedd 8:00 – 09:45
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • Az órarendben megadott időpontok nem csak konzultációs alkalmakat jelentenek; a félév során gyakorlati órák lesznek tartva, ahol a szerevezési feladatok, a hospitálás, illetve a lelki napokra való előkészületek mellett olyan gyakorlatorientált oktatásban részesülnek a hallgatók, amelyek a későbbi feladatok során elengedhetetlenek. A félév felépítése a „Tematika” részben található.

 

A kurzus teljesítése:

 • A tematikában jelzett gyakorlati órákon való pontos megjelenés és aktív részvétel, az előre megadott határidők betartása;
 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • A Kateketikai Iroda által szervezett Lelkinapokon való részvétel, óravázlat és reflexió készítése;
 • A tavaszi, Szegeden megszervezésre kerülő Hittanos találkozón való aktív részvétel (2017. 04. 22., szombat).
 • A félév utolsó előtti óráján (2017. 05. 02.) a félévben elsajátított ismeretekből történő rövid teszt megírása legalább elégséges (2) osztályzatra.
 • A félév utolsó óráján (2017. 05. 09., 08:00) minden beadandó feladat begépelt és kinyomtatott verziójának leadása személyesen a kurzus oktatójának az órán.

 

A kurzus értékelése:

 • Az órákon való aktivitás, a tartott lelki napok minősége, valamint a beadandó dolgozatok határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán (1-5) értékelve.

 

Tematika:

 1. alkalom – 2017. 02. 07.: Tájékoztató a kurzusról, a teljesítésben kért formanyomtatványok bemutatása.
 2. alkalom – 2017. 02. 14.: a 02. 13.-án lezárt jelentkezések véglegesítése, átbeszélése
 3. alkalom – 2017. 02. 21.: a 02. 20-ig kötelezően elküldött Lelkinap-tervezetek bemutatása 5 perc terjedelemben, valamint annak közös átbeszélése, a tanár és a hallgatótársak által adott visszajelzések alapján esetleges javítása
 4. alkalom – 2017. 02. 28.: a 02. 24-ig kötelezően elküldött Lelkinap-tervezetek végleges verziójának átbeszélése, bemutatása
 5. alkalom – 2017. 03. 07.: Gyógypedagógia az oktatásban: SNI-s gyerekekkel a hittanóra – tények, tévhitek, lehetőségek. Meghívott vendégelőadó: Szögi Ildikó, Szeged-Csanádi Egyházmegyei hitoktató
 6. alkalom – 2017. 03. 14.: Hittanos találkozó – egy más „műfaj”
 7. alkalom – 2017. 03. 21.: Érdeklődés fenntartása az órákon, játékok minden alkalomra 1.
 8. alkalom – 2017. 03. 28.: Érdeklődés fenntartása az órákon, játékok minden alkalomra 1.
 9. alkalom – 2017. 04. 04.: Informatikai alapok – az infokommunikációs eszközök használata a hitoktatásban
 10. alkalom – 2017. 04. 11.: Tavaszi szünet, nincs alkalom.
 11. alkalom – 2017. 04. 18.: Tavaszi szünet, nincs alkalom.
 12. alkalom – 2017. 04. 25.: Imádság vezetés, közösségszervezés – elméleti alapok
 13. alkalom – 2017. 05. 02.: Teszt-írás a félév során elhangzottakból.
 14. alkalom – 2017. 05. 09.: Az Az órán történő elbeszélgetés alapján a félév értékelése, jegybeírás.

 

Fontos dátumok:

 • 2017. 02. 13., hétfő 23:59-ig: Feliratkozás a hospitálás keretében látogatandó órákra az alábbi linken, lelki napok felépítése
 • 2017. 02. 15., szerda 12:00-ig: Jelentkezés a lelkinapokra az alábbi linken
 • 2017. 02. 17., péntek 23:59-ig: A 2017. 02. 14-én tartandó órán történő véglegesítést követően e-mailes kapcsolatfelvétel a hospitálásra fogadó hitoktatóval.
 • 2017. 02. 20. 23:59-ig: A Lelkinapok első tervezetét elküldeni a megfelelő nyomtatványon a kateketakor@gmail.com címre.
 • 2017. 02. 24., péntek 23:59-ig: A Lelkinapok tervezetének javított, végleges változatának elküldése.
 • 2017. 03. 20., hétfő 23:59-ig: A hittanos találkozó tervezetének elküldése a kateketakor@gmail.com címre.
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a kateketakor@gmail.com címre.
 • 2017. 05. 09., kedd 08:00: Minden beadandó feladat begépelt és kinyomtatott verziójának leadása személyesen a kurzus oktatójának az órán.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Hospitálási napló (amely ezen oldal alján letölthető, minden órához külön),
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Hospitálási formanyomtatvány (igazolás, amely ezen oldal alján letölthető),

 

2.) Lelki napok:

 • 2017. 02. 17., péntek 23:59-ig: Lelkinapok tervezete (amely ezen oldal alján letölthető),
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Reflexió a lelkinapokról (kb. 1 oldalas terjedelemben/lelkinap, Times New Roman betűtípussal, 1,5 sorközzel, sorkizártan, folyószöveggel)

 

3.) Hittanos találkozó:

 • 2017. 03. 20., hétfő 23:59-ig: Hittanos nap tervezete (amely ezen oldal alján letölthető)
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Reflexió a hittanos találkozóról (kb. 1 oldalas terjedelemben, Times New Roman betűtípussal, 1,5 sorközzel, sorkizártan, folyószöveggel)

 

 

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)

Teljesítendő órák:

 Iskolai hittan

Plébániai hittan Lelkinap

Hittanos találkozó

Világi hallgatók

6 óra 2 óra 3 alkalom 1 alkalom

Kispapok

13 óra 2 óra

 

 

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 

Általános információk:

 • Oktató: Serfőző Levente
 • Oktató e-mail címe: kateketakor@gmail.com
 • Szemeszter: tavaszi
 • Dinamikus tanterv szerint: 6. félév
 • Megszerezhető kreditek száma: 2 kredit
 • Hallgatók köre: a főiskola III. évfolyamos hallgatói
 • A tanár részére összeállított szempontrendszert hamarosan eljuttatjuk a Hallgatónak, akinek kötelessége ezt átadni a gyakorlatot vezető tanár részére.

 

A kurzus teljesítése:

 • Meghatározott számú hittanóra látogatása állami-, egyházi iskolai és plébániai hittanórákon, valamint általános iskolában 1-8, hatosztályos gimnázium 1-3, nyolcosztályos gimnázium 1-4. évfolyamai;
 • Plébániai hittanos foglalkozások (ifjúsági, szentségi felkészítő stb.) látogatása;
 • Javasolt (Fakultatív): a tavaszi, Szegeden megszervezésre kerülő Hittanos találkozón való aktív részvétel (2017. 04. 22., szombat).

A kurzus értékelése:

 • a beadandó dolgozatok (hospitálási naplók) határidőkre való beküldése alapján, ötfokozatú skálán értékelve.
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig: Minden beadandó feladat elküldése a kateketakor@gmail.com címre, a tárgy rovatban a név és a tagozat (levelező) feltűntetésével.
 • 2017. 05. 05. 13:30-14:00 között, valamint 2017. 05. 06. 08:30-09:00 között: a begépelt és kinyomtatott hospitálási naplók, valamint az aláíratott formanyomtatvány személyes leadása az oktató részére a főiskolán.

 

Beadandó feladatok:

1.) Iskolákban történő hospitáláshoz:

 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig elküldeni e-mailben: Hospitálási napló (amely az alábbi oldal alján letölthető: http://www.kateketa.hu/index.php/hallgatoknak/kurzusok/kateketika-iv/),
 • 2017. 05. 02., kedd 23:59-ig elküldeni e-mailben: Hospitálási formanyomtatvány (amely az alábbi oldal alján letölthető: http://www.kateketa.hu/index.php/hallgatoknak/kurzusok/kateketika-iv/).

Szükséges formanyomtatványok:

 • hospitálási napló (min. 2 oldalas, géppel kitöltendő),
 • hospitálási igazolás (jelenlét igazolására szolgál, aláírással, pecséttel)
Teljesítendő órák:  Iskolai hittan Plébániai hittan
Világi hallgatók 8 óra 2 óra

 

A tájékoztató figyelmes elolvasását követően az esetleges kérdésekre 2017. 03. 03-án, pénteken 14:00 és 15:00 között, valamint 2017. 03. 04-én, szombaton, 14:00 és 14:45 között az oktató konzultációs lehetőséget tart a főiskolán. Ennek helyszínéről a faliújságon tájékozódhatnak.

 

DOKUMENTUMOK

 

A beadandó formanyomtatványok (mind nappalis, mind levelezős hallgatóknak):

Hospitálási formanyomtatvány (igazolás)

Hospitálási napló (üres)

Hospitálási napló minta (rövid)

Hospitálási napló minta (hosszú)

Share