Szakmódszertan

 

Általános leírás:

A szakmódszertan kurzus során a hallgató megismerheti azt az elméleti hátteret, melyben a katekézis megvalósul. A bemutatott példák nyomán lehetőség nyílik arra, hogy mint jövőbeli katekéta önállóan tervezhessen meg egy órát, valamint a lehető leghatékonyabban kapcsolja össze az átadni kívánt ismereteket a módszerrel.

 

A kurzus oktatója: Serfőző Levente

Órarendi időpont: minden héten kedd 16:00-17:30

Szemeszter: őszi

 

A félév tematikája:

  1. A hitoktatás helyzete, formái és sajátosságai. Módszertani elemek a katekézisben. Módszerek kiválasztásának alapelvei. A nevelés társadalmi háttere. A hitre nevelés helyszínei: plébániai és iskolai keretek. (2017. szeptember 19.)
  2. Ki a katekéta? A katekéta kompetenciái. A katekézis gyakorlata során alkalmazott didaktikai alapelvek. (2017. szeptember 26.)
  3. A hittanóra felépítése. A katekézis során alkalmazott módszerek I. – Előadás/magyarázat/szemléltetés/vita. (2017. október 3.)
  4. Andragógia és a katekézis kapcsolata: felnőttek katekézise során alkalmazott szempontok. (2017. október 10.)
  5. Módszerek II. – Narráció. (2017. október 17.)
  6. Módszerek III. – Kooperatív módszer és projektpedagógia, motiváció a nevelés folyamatában, a drámapedagógia és a katekézis kapcsolata. (2017. október 31.)
  7. A fegyelmezés helyes módszere a hitoktatásban. Vendégelőadó: Szűcs Klára pedagógus, a Kateketikai Iroda munkatársa (2017. november 7.)
  8. A biblia használatának pedagógiai megfontolásai (2017. november 14.)
  9. Keresztény tapasztalat és élmény a hitoktatásban: módszerek, gyakorlatok. Vendégelőadók: vargáné Bögi Veronika és Szögi Ildikó hitoktatók. (2017. november 21.)
  10. Lelkinap/lelkigyakorlatok szervezése. (2017. december 5.)

 

A kurzus teljesítése:

Az érdemjegy az órán adott feladatok teljesítése (ez a teljes jegy 40%-át jelenti), valamint a szóbeli kollokvium eredménye, mely a félévi értékelés 60%-át teszi ki. A végleges jegy a kettő átlagából születik.

 

Irodalom:

Az órai előadások alkalmával ismertetett irodalom, a tanár által összeállított előadások vázlata, illetve az órán elhangzott tematika tartalma.

1.) Fogassy Judit: A katekumenátus kézikönyve. A katekumenátus elméleti és gyakorlati elemei. Szent István Társulat, Katekéták kiskönyvtára sorozat 4. kötet. Budapest, 2005. 128-135. o., 194-195. o.

2.) Magyar Kateketikai Direktórium. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Hitoktatási Bizottsága, 2000.

Elérhető az alábbi linken.

Az alábbi részek:

  • 2.1. – Örökségünk
  • 2.1.1. – Hitünk gyökerei
  • 2.1.2. – A hit átadása az elmúlt évtizedekben
  • 2.2. – Mai helyzetünk – A hitátadás közege
  • 2.2.1. – Társadalmi helyzetünk
  • 2.2.2. – Egyházunk jelen helyzete
  • 2.2.3. – A felnőttek helyzete
  • 2.2.4. A családok helyzete – a szülők felkészültsége
  • 4.1. – A plébániai közösség és a katekézis
  • 4.1.1. – A plébániai közösség felelőssége és szerepe a katekézisben
  • 4.1.2. – A plébániai katekézis, és sajátos karaktere
  • 4.1.2.1. – Plébániai közösségek, csoportok foglalkozások
  • 4.1.2.2. – Egyéb csoportos foglalkozások
  • 4.1.3. – Szülők bevonása a gyermekek katekézisébe
  • 4.1.4. – A plébániai és az iskolai katekézis kapcsolata
  • 4.2.1. – Katolikus iskolák
  • 4.2.2. – Szerzetesi iskolák
  • 4.2.3. – Nem katolikus egyházi iskolák
  • 4.2.4. – A plébániák kapcsolata a katolikus-szerezetesi iskolákkal
  • 4.3. – Katekézis más oktatási és nevelési intézményekben
  • 4.3.1. – Önkormányzati és nem önkormányzati iskolák
  • 4.3.2. – Szakiskolák
  • 4.3.3. – Egyetemek, főiskolák
  • 4.3.4. – Kollégiumok
  • 10.0. – A katekézis módszerei
  • 10.1. – A módszer megválasztásának szempontjai
  • 10.2. – A módszer és az ember kapcsolata

3.) dr. Udvardy György: Hitre nevelés: Igen- Nem?. Deliberationes. 2. évf. 2. szám. 239-244. o.

Elérhető az alábbi linken.

Share