Katekétáink

Az alábbi oldalon katekétáink archivált bemutatkozásai találhatók, amelyek a névre történő kattintással érhetők el.

B

Bálint Mónika                                              Bánki-Horváthné dr. Borbély Mária                                 Bozó Ibolya

Baloghné Zádori Tamara                             Behánné Sárközi Brigitta Valéria                          Böginé Barna Veronika

Bánfiné Sajtos Lolita                                               Bodorné Ternai Sára                                               Bukta Zsolt

Cs

Csatlósné Kvasz Erzsébet                                        Cseh Miklós István                                     Cseh Gábor Imre

Csúriné Ocskó Ágnes

D

Dancsik Tamás Zsolt                                                       Deák Péter                                               Dimákné Zsoldi Katalin

Dancsiné Hudák Ágnes                                   Dékányné dr. Balogh Andrea

Danyi Bernadett                                                             Dénes Mária

E

Erdei-Nagy Annamária

F

Faragó Rita                                                                Fésüs Tibor Róbert

Fehér Mária                                                         Fülekiné Szpisják Julianna

G

Gábor Tamás                                                         Garainé Bordács Márta                                          Gilice Attila

Gál Viktorné                                                          Garainé Jung Gabriella                                           Grósz Erika

Gálné Szoó Csilla Márta                                                Gazsó Ilona                                                     Grósz Zoltán

Gy

Gyulai Elena Natália                                         Gyekiczki István Győzőné   

H

Halász Attila Kálmán                                             Halmai Sebők Zsuzsa                                     Hercegh Zoltánné

Halász Zsuzsanna                                                       Harangozó Imre                                           Horváth Csabáné

Halászné Kardos Éva                                                  Harmat József                                   Horváth-Gaudiné Cs. Ágnes

J

Jancsó Brigitta                                                              Jenei Norbert

K

Kádár Barbara                                                              Kiss Gyöngyi                                              Kovács Barbara

Karsai Gyöngyi                                                         Kiss József András                                 Kovácsné Sipos Andrea

Karsai Károly                                                           Kissné Gerdai Ilona                             Kovácsné Veréb Marianna

Kaszper Pál                                                         Kocsorné Seprenyi Anita                                    Köteles Zoltán

Katona Attila                                                          Konczné Huszár Éva                                  Krabót-Hóbár Ágnes

Kecskés László                                                    Korcsog János Róbertné                             Kunstárné M. Erzsébet

Kerék Terézia                                                                 Kósa László                                            Kuris István László

Kiss Gábor                                                                     Kószó Kristóf

L

László Ákos                                                         Lászlóné Strausz Mária                                     Lázár Emese

M

Mák László                                                              Mészáros Istvánné                                Molnárné Kupeczki Edit

Márton Gábor                                                         Mészáros Nándor                                         Móré Erzsébet

Menkóné Kiss Mária                                          Mihálffy Béla Lajosné

N

Nagy Anita Zsuzsanna                                                 Nagy Csilla                                     Némethné Földi Katalin

Nagy Béláné                                                 Nagyné Arany Brigitta Szandra                             Novák Mária

Ny

Nyeste Zsuzsanna

O, Ó

Oláh János-Ede                                                      Ótott-Kovács Benő

Ö, Ő

Öszterling Bernadett Rozália

P

Pálinkó Ilona                                                                Pásztor Anna                                             Pisák Attila

Pálfi Tünde                                                           Petrusné Katona Beáta                                  Prozlik Szilvia

Pap Emese                                                         Pfeiferné Varjú Marianna                       Prozlikné Pilz Rozália dr.

Papdi Anikó                                                             Piros Adorján Zsolt

R

Rác Szabó Krisztián                                                     Rácz Nikolett                                  Rózsa Renáta Barbara

Rácz Anna                                                                Ráczné Gálik Márta                           Rózsáné Nagy Nikoletta

S

Salamon Szilvia                                                   Sándor Viktória Katalin                                   Soczó Géza

Sándor Klára Csilla                                                         Singer Éva                                       Sókiné Rideg Mária

Sándor Magdolna                                                          Singer Ilona

Sz

Szabó Norbert                                                           Szeblák Tamás                                           Szögi Ildikó

Szabóné Szász Katalin                                 Szekeresné Horváth Zsuzsanna                         Szőke Mariann

Szalai István                                                   Szépéné Balogh Szabó Katalin                             Szűcs Tamás

T

Tábit Brigitta                                                                 Timár György                                            Tóth Evelin

Tánczos Eszter                                                             Tiszai Lászlóné                                      Tóth Ildikó Éva Dr.

Tarjányi Anita                                                               Tósaki Margit                                        Totobé Ferencné

U

Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna Anikó

V, W

Vajnai Ágnes Éva                                                  Vargáné Ábrahám Ildikó                      Vidácsné Szurgent Éva Erzsébet   

Vajnai Lászlóné                                                    Vargáné Tamasik Gabriella                                  Vígh Andrea

Vallyon-Hajdú Edit                                              Váriné Hérány Zsuzsanna                             Vinczéné Kiss Andrea

Varga Balázs                                                              Veres-Lakos Csabáné                          Wittmann-né Abonyi Mónika

Z, Zs

Zólyomi Norbert                                                Zólyomi-Katona Theodóra                         Zomboriné Őze Edit

Zsoldi Lajos Zoltán

Share
Tovább az eszköztárra